Naast EKON software is er nu ook EKON advies

In 1990 is Anton Colenbrander gestart met EKON. De hoofdactiviteiten waren het leveren van SnelStart software en het ondersteunen van ondernemers bij hun administratie. Gaandeweg kwam de focus meer te liggen op het dealerschap van SnelStart Software. Mark Ebbers kwam er bij als compagnon en EKON werd een belangrijk aanspreekpunt voor SnelStart in Oost Nederland. Inmiddels zijn de marktverhoudingen veranderd en gaat de levering van de software voornamelijk via internet. Daarom kwam er ruimte om onze kennis op het gebied van advisering aan ondernemers weer volop te gaan inzetten.

EKON advies optimaliseert bedrijfsprocessen

EKON advies wil ondernemers scherp houden. In veel bedrijven is geen managementteam om mee te overleggen, terwijl iedere ondernemer behoefte heeft aan een sparringpartner. Door een bedrijfsscan van EKON advies kunnen sterke en zwakke punten aan het licht komen. Er kan met personeelsleden gesproken worden om aandachtspunten boven tafel te krijgen. We kunnen doelen formuleren waar het bedrijf naartoe moet. Gewoon de handen uit de mouwen en op een slimme manier zaken doen. Zo kan er plezierig worden gewerkt en een goed inkomen worden verdiend.